Cô giáo như mẹ hiền

 28/04/17  Bản tin trường  30
Phoøng GD&ÑT TP Kon Tum Tröôøng MN Naéng Mai VUÏ GIAÙO DUÏC MAÀM NON HOÙA ÑÔN ÑI CHÔÏ Böõa aên :AÊn Chính Ñoä tuoåi :Maãu giaùo Toång soá treû :114 Saùng: Chaùo haït sen thòt naïc Tröa : Côm Thòt kho ñaäu khuoân Canh toâm rau Xeá : Buùn boø Traùng Mieäng : Thanh long
 22/02/17  Bản tin trường  22
PHÒNG GD&ĐT TP KON TUM VỤ GIÁO DỤC MẦM NON Trường MN Nắng Mai Thứ 2, ngày 20/02/2017 HÓA ĐƠN ĐI CHỢ Bữa ăn: Ăn chính Sáng: Cháo lươn đậu xanh Độ tuổi: Mẫu giáo Trưa: Cơm Tổng số trẻ: 115 Canh rau tôm Trả trứng thịt Xế: Bún riêu Tráng miệng: Quýt ...
 11/11/14  Bản tin trường  23
PHÒNG GD&ĐT TP KON TUM VỤ GIÁO DỤC MẦM NON TRƯỜNG MẦM NON NẮNG MAI THỨ 2, NGÀY 10/11/2014 HÓA ĐƠN ĐI CHỢ Bữa ăn : Ăn chính Sáng : Cháo thịt nạc rau ngót Độ tuổi : Mẫu giáo Trưa : Cơm + Canh rau nấu tôm + Thịt nạc kho đậu khuôn Tổng số trẻ : 122 Xế : Nui thịt ...
 23/10/14  Bản tin trường  25
PHÒNG GD&ĐT TP KON TUM VỤ GIÁO DỤC MẦM NON TRƯỜNG MẦM NON NẮNG MAI THỨ 4, NGÀY 22/10/2014 HÓA ĐƠN ĐI CHỢ Bữa ăn : Ăn chính Sáng : Cháo thịt bò cà rốt Độ tuổi : Mẫu giáo Trưa : Cơm + Canh rau nấu thịt nạc + Thịt bò kho cà rốt Tổng số trẻ : 123 Xế : Cháo thịt gà ...
 23/09/14  Bản tin trường  22
PHÒNG GD&ĐT TP KON TUM VỤ GIÁO DỤC MẦM NON TRƯỜNG MẦM NON NẮNG MAI THỨ 2, NGÀY 22/9/2014 HÓA ĐƠN ĐI CHỢ Bữa ăn : Ăn chính Sáng : Cháo thịt nạc hạt sen Độ tuổi : Mẫu giáo Trưa : Cơm + Canh rau nấu tôm + Thịt nạc kho trứng Tổng số trẻ : 114 Xế : Phở xương ...
 25/10/13  Bản tin trường  39
Nguyên liệu: - 765g bí đỏ, gọt vỏ thái miếng nhỏ - 3 chén (720ml) nước luộc rau hoặc nước luộc gà - 1 củ hành nhỏ - 3 tép tỏi - 3 muỗng canh bơ - Hạt tiêu - Muối
 02/05/13  Bản tin trường  27
PHÒNG GD&ĐT TP. KON TUM VỤ GIÁO DỤC MẦM NON TRƯỜNG MN NẮNG MAI Thứ tư, ngày 24/04/2013 HÓA ĐƠN ĐI CHỢ Bữa ăn: Ăn chính Sáng: cháo thịt bò cà rốt Độ tuổi: Mẫu giáo Trưa: cơm+ thịt bò củ, canh rau nấu thịt nạc Tổng số trẻ:88 ...