Tài nguyên mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 13
Năm 2021 : 4.441
Lịch tiếp công dân năm 2020

Lịch tiếp công dân năm 2020

                   PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   TRƯỜNG MẦM NON NẮNG MAI                                                                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:  01  ...
HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2020-2021

HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2020-2021

Trong không khí toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang ra sức thi đua, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.Thực hiện công văn số 836/PGD&ĐT-VP, ngày 23/9/2020 V/v thông báo thời gian tổ chức Hội nghị VC và NLĐ năm học 2020-2021Được sự nhất trí ...