Tài nguyên mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 1
Năm 2020 : 9.583
Kỉ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Kỉ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Tôn sư trọng đạo là truyển thống nhân văn tốt đẹp nhất của dân tộc ta từ ngàn đời xưa đến nay. Truyền thống ấy thể hiện rõ nét nhất trong  ngày 20/11 hằng năm là ngày hiến chương các Nhà giáo Việt Nam. Tình cảm cô trò thân thiết, gắn bó, mang nặng nghĩa tình được ghi lại qua những bài thơ, bài ca ...
Công khai Thông tư 09 về tài chính

Công khai Thông tư 09 về tài chính

   Biểu mẫu số 9CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc    Đơn vị: Trường Mầm non Nắng Mai  Chương: 622  THÔNG BÁOCÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI KHOẢN ĐÓNG GÓP CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NĂM 2016-2017
Công khai tài chính

Công khai tài chính

MẪU CÔNG KHAI VỀ THU, CHI TRONG TRƯỜNG HỌC(Kèm theo Công văn số 1026/SGD ĐT-KHTC ngày 25/8/2016 của Sở GD&ĐT Kon Tum)
Công khai thực hiện cam kết chất lượng đào tạo

Công khai thực hiện cam kết chất lượng đào tạo

Biểu mẫu 01(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009của Bộ Giáo dục và Đào tạo)    Phòng Giáo dục & Đào tạo Thành phố Kon Tum Trường mầm non Nắng Mai    THÔNG BÁOCam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm nonNăm học 2017 - 2018