Cô giáo như mẹ hiền

 11/05/18  Tin tức  39
   Biểu mẫu số 9CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc    Đơn vị: Trường Mầm non Nắng Mai  Chương: 622  THÔNG BÁOCÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI KHOẢN ĐÓNG GÓP CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NĂM 2016-2017
 11/05/18  Tin tức  66
MẪU CÔNG KHAI VỀ THU, CHI TRONG TRƯỜNG HỌC(Kèm theo Công văn số 1026/SGD ĐT-KHTC ngày 25/8/2016 của Sở GD&ĐT Kon Tum)
 11/05/18  Tin tức  42
Biểu mẫu 01(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009của Bộ Giáo dục và Đào tạo)    Phòng Giáo dục & Đào tạo Thành phố Kon Tum Trường mầm non Nắng Mai    THÔNG BÁOCam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm nonNăm học 2017 - 2018
 30/01/18  Bản tin trường  63
Ôn lại kỷ niệm nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 Với truyền thống “tôn sư trọng đạo” bao đời nay cha ông ta đã truyền dạy:“ Nhất tự vi sư, bán tự vi sư”hay:“Muốn sang thì bác cầu KiềuMuốn con hay chữ thì yêu lấy thầy” 
 29/01/18  Bản tin trường  158
   PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG MẦM NON NẮNG MAI                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 29/01/18  Bản tin trường  101
Đây là Bản đồ hành chính nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Cục đo đạc bản đồ Việt Nam - Bộ Tài Nguyên và Môi Trường phát
 29/01/18  Bản tin trường  49
Thông điệp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2017.
 29/01/18  Bản tin trường  26
Thực đơn tuần 4 ( ngày 29/1/2018 đến ngày 02/02/2018)
 28/09/17  Bản tin trường  24
Thông điệp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2017.