Tài nguyên mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 17
Năm 2021 : 4.445
Tuyên truyền Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo

Tuyên truyền Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo

QUỐC HỘI _____ Luật số: 03/2011/QH13 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ___________ LUẬT TỐ CÁO Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật tố cáo.
Quy định và lịch tiếp công dân

Quy định và lịch tiếp công dân

PHÒNG GD&ĐT TP KON TUM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG MN NẮNG MAI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /QĐ-HT TP.Kon Tum, ngày tháng 02 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành ...
Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh vi phạm đạo đức nhà giáo

Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh vi phạm đạo đức nhà giáo

Nhà trường tổ chức quán triệt, thực hiện có hiệu quả các quy định về đạo đức nhà giáo được nêu trong các văn bản: Chỉ thị 3131 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên và Công văn số 816 của Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục về việc một ...
Ban hành quy định về dạy thêm, học thêm

Ban hành quy định về dạy thêm, học thêm

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ___________ Số: 17/2012/TT-BGDĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ––––––––––––––––––––––– Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2012 THÔNG TƯ Ban hành quy định về dạy thêm, học thêm
dạy trước chương trình lớp một, dạy  tập tô, viết chữ cho trẻ trước khi vào lớp một

dạy trước chương trình lớp một, dạy tập tô, viết chữ cho trẻ trước khi vào lớp một

DẠY TRƯỚC CHƯƠNG TRÌNH LỚP MỘT LÀ PHẢN KHOA HỌC Vụ trưởng Giáo dục Mầm non Nguyễn Bá Minh cho rằng ép tập tô, tập viết chữ khi cơ xương tay còn yếu, khả năng chịu đựng của thị giác chưa bền... sẽ làm trẻ căng thẳng, mệt mỏi. - Lý do gì Vụ Giáo dục Mầm non cấm dạy trước chương trình lớp một, dạy ...